eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Trükiteenus | KKK | Uudised | Meedia | OA | Andmebaasid | Auditoorium | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Gümnaasiumiõpikud
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Avatud Eesti raamat

“Avatud Eesti raamat” on Avatud Eesti Fondi algatatud sari, mille eesmärgiks on tutvustada maailma mõtteloo võtmetekste. Alates 2004. aastast tegutseb Avatud Eesti Raamatu programm Eesti Kultuurkapitali juures. Sarjas ilmuvad sarnase kujundusega eri kirjastuste raamatud.

Konkreetsed tõlkepakkumised, aga ka tõlkesoovitused võib saata Tartu Ülikooli Kirjastuse peatoimetajale Ivo Voldile (Ivo.Volt@ut.ee).

Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandel on sarjas seni ilmunud alljärgnevad raamatud.

Sigmund Freud, Inimhinge anatoomiast. Tõlkinud Anne Lill, kommenteerinud Jüri Allik, 1999. 431 lk. ISBN 9985563999.
LÄBI MÜÜDUD
Saul A. Kripke, Nimetamine ja paratamatus. Tõlkinud Anto Unt, 2001. 218 lk. ISBN 9985565436.
LÄBI MÜÜDUD
Willard Van Orman Quine, Sõna ja objekt. Tõlkinud Anto Unt, järelsõna Bruno Mölder, 2005. 442 lk. ISBN 9949110211.
LÄBI MÜÜDUD
Juri Lotman, Kultuuritüpoloogiast. Tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere, 2010. 184 lk. ISBN 9789949195480.
LÄBI MÜÜDUD
Gottlob Frege, Aritmeetika alused. Loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest. Tõlkinud Piret Kuusk, järelsõna Madis Kõiv, 2014. 353 lk. ISBN 9789949324972
Carl G. Hempel, Loodusteaduse filosoofia. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Rein Vihalemm, 2014. 187 lk. ISBN 9789949327300
P. F. Strawson, Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse. Tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 198 lk. ISBN 9789949770465
Paul Feyerabend, Meetodi vastu. Tõlkinud Kalle Hein, järelsõna Tiiu Hallap, 2016. 416 lk. ISBN 9789949770595
Bas C. van Fraassen, Teaduslik pilt. Tõlkinud Tiiu Hallap, järelsõna Piret Kuusk, 2016. 354 lk. ISBN 9789949773145
C. P. Snow, Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon. Jerome Kagan, Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil. Tõlkinud Mart Trummal, järelsõna Jüri Engelbrecht, 2017. 430 lk. ISBN 9789949773664
Mircea Eliade, Uurimus usundiloost. Tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Erki Lind, 2017. 544 lk. ISBN 9789949775262
Ernst Mayr, Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus. Tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind, järelsõna Kalevi Kull, 2017. 1032 lk. ISBN 9789949775651
Bioeetika võtmetekste: antoloogia. Tõlkinud Kalle Hein, koostaja ja järelsõna autor Kadri Simm, 2018. 408 lk. ISBN 9789949778362
Hans Kelsen, Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku. Tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo, 2018. 186 lk. ISBN 9789949778393

TÕLGITUD, ETTEVALMISTAMISEL (seisuga 21.08.2019):
 • Theodor Adorno, Philosophie der neuen Musik. Tõlkija Jaan Ross.
 • Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Tõlkija Kalle Hein.
 • Alfred Ayer, Language, truth and logic. Tõlkija Tiiu Hallap.
 • Émile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Tõlkija Mariina Viia.
 • Mircea Eliade, Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad. Tõlkija Mirjam Lepikult.
 • Arnold van Gennep, Siirderiitused. Tõlkija Anti Saar.
 • Aleksei Lossev, Homerosest Prokloseni: Lühikokkuvõte antiikesteetika ajaloost. Tõlkija Enn Siimer
 • Bronisław Malinowski, Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid. Tõlkija Olavi Teppan
 • Serge Moscovici, La Machine à faire les dieux. Tõlkijad Aija Sprivul ja Iika Bramban.
 • Hilary Putnam, The Threefold Cord: Mind, Body, and World. Tõlkija Tiiu Hallap.
 • Gilbert Ryle, The concept of mind. Tõlkija Uku Tooming.
 • John R. Searle, The construction of social reality. Tõlkija Tiiu Hallap.
 • Peter Singer, Animal liberation. Tõlkija Martin Garbuz.
 • Wilfred Cantwell Smith, The meaning and end of religion. Tõlkija Mihkel Niglas.
 • Georg Henrik von Wright, Explanation and understanding ja Causality and determinism. Tõlkija Tiiu Hallap
 • Xenophon, Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tõlkija Anne Lill.
TÕLKIMISEL (seisuga 21.08.2019):
 • G. E. M. Anscombe, Intention. Tõlkija Mark Hallap. 
 • Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. Tõlkija Merily Salura.
 • Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind. Tõlkijad Silver Rattasepp ja Tanel Pern.
 • George Berkeley, Valik teoseid. Tõlkijad Raul Veede, Roomet Jakapi.
 • Marcus Tullius Cicero, Jumalate loomusest (De natura deorum). Tõlkija Ivo Volt.
 • Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Tõlkija Neeme Näripä.
 • Gottlob Frege, Artikleid. Koostaja ja tõlkija Jaan Kangilaski.
 • Northrop Frye, Anatomy of criticism: four essays. Tõlkija Kersti Unt.
 • a-Idrisi, Nuzhat al-muštāq (Skandinaaviat, Baltikumi ja Ida-Euroopat käsitlevad peatükid). Tõlkija Üllar Peterson
 • Saul Kripke, Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition. Tõlkija Jaan Kangilaski.
 • Imre Lakatos, The methodology of scientific research programmes. Tõlkijad Elo Kõiv, Gea Kangilaski.
 • John McDowell, Mind and World. Tõlkija Tiiu Hallap.
 • Rudolf Otto, Das Heilige. Tõlkija Erki Lind.
 • Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity. Tõlkija Triinu Pakk
 • Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli. Tõlkija Marri Amon.
 • Paul Ricoeur, Lectures on ideology and utopia. Tõlkija Tanel Pern.
 • Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. Tõlkija Taavi Laanpere
 • Thukydides, Peloponnesose sõja ajalugu. Tõlkija Anne Lill.
 • Paul Tillich, The Courage to Be. Tõlkija Anu Põldsam.
 • Boriss Uspenski, Kompositsioonipoeetika (ja artikkel „Stiili semiootilised probleemid“). Tõlkija Eva Lepik
 • Vladimir Vernadski, Biosfäärist ja muust. Tõlkija Enn Siimer.
 • Ludwig Wittgenstein, The Blue Book, The Brown Book. Tõlkija Henrik Sova.
 • Georg Henrik von Wright, Explanation and Understanding ning Causality and Determinism. Tõlkija Tiiu Hallap. 
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika