eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Keele- ja kirjandusteadus

0
Otto Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehhe” sõnastik
Autor
Valve-Liivi Kingisepp
Keel
eesti
Toimetaja
Külli Habicht, Külli Prillop
Kirjastus
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta
2020
Lehekülgi
626 lk
Formaat
160x240 mm
Märkus
kõvakaaneline
ISBN
ISBN 978-9949-03-479-6
Raamatu hind
17,00 €
Lisainfo
Valve-Liivi Kingisepp on väljapaistev keeleteadlane, kes on eesti vanema kirjakeele sõnavara uurinud ligikaudu 50 aastat. 1981. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja Otto Wilhelm Masingu ajalehe „Marahwa Näddala-Leht” sõnavarast. Kui 1995. aasta sügisel loodi Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli juurde vana kirjakeele uurimisrühm, asus Valve-Liivi Kingisepp selle tööd juhtima. Tema initsiatiivil pandi alus vana kirjakeele tekstikorpusele (https://vakk.ut.ee/), korraldati ettekandekoosolekuid ja rahvusvahelisi vana kirjakeele päevi, avaldati vana kirjakeele tekstide sõnastikke. Siinses väljaandes jätkab Valve-Liivi Kingisepp oma esimese ja mahukaima vana kirjakeele alase uurimisteema, O. W. Masingu sõnavara tutvustamist.

Otto Wilhelm Masing on XIX sajandi esimese poole Eesti väljapaistvaim keele- ja kirjamees, ühtse eesti kirjakeele eest seisja, eestikeelse populaarteadusliku kirjanduse teerajaja. Tema tegevus lähtus valgustuslikust arusaamast, et talupoegadele tuleb jagada tarvilikke teadmisi nende emakeeles. Ta propageeris talurahvakoole, andis välja kooliraamatuid, avaldas rahvakeelseid õpetlikke teoseid. „Talupojaentsüklopeediaks” nimetatud „Marahwa Näddala-Leht” ilmus aastatel 1821–1823 ja 1825. See on mitmekülgne ja hariv, väljendusrikkas eesti keeles kirja pandud lugemisvara, mida on praegugi huvitav sirvida. „Marahwa NäddalaLehhe” sõnastik kajastab XIX sajandi esimese veerandi kirjakeele temaatikat ja sõnavara. Sõnastiku umbes 8500 märksõna seas on Masingu loodud terminid taevakatsuja, suursilm ja tundmispael, kirjakeeles tundmatud osm ja joosik, mille asemel praegu kasutame liitsõnu, ja palju muud põnevat.
Kogus:
Lisa ostukorvi
Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!