eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Meediakajastus 2012

Keel ja Kirjandus, nr 12, 2012, lk 926–931
Neeme Näripä: "20 aastat antiikaega"
Kogumiku "Quattuor Lustra: Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu" (2012) arvustus

„Quattuor Lustra” on äärmiselt mitmekülgne kogumik, kuhu koondatud artiklid tegelevad väga erinevate teemadega ning käsitlevad erinevaid ajastuid. Sel põhjusel võiksid raamatu lehekülgedelt põnevat ja vajalikku leida mitmesuguste valdkondade vastu huvi tundvad inimesed: klassikaline ja humanistlik kultuur, papüroloogia, bütsantinistika, vanad keeled, tõlketeooria jpm. Autorite teaduslik tase on kõrge, kuid raamatus valitseb sundimatu õhustik, tegu on ikkagi sünnipäevaga.


Maaleht, 14. detsember 2012
Alo Lõhmus: "Siber, eestlastele liigagi tuttav maa"
Aadu Musta raamatu "Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin" (2012) tutvustus


Sirp, 31. august 2012 (veebis 30. august 2012)
Allar Jõks: "Luubi alla tuleb võtta kogu võimulepääsemise ja võimulpüsimise õiguslik vundament"
Madis Ernitsa raamatu "Põhiõigused, demokraatia, õigusriik" (2012) arvustus (artiklis ekslikult "Põhiseadus, demokraatia, õigusriik").

Tegemist on ühe põhjalikuma ja komplekssema riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve alase kohtupraktika analüüsiga. /---/ Raamat peaks huvi pakkuma nii üliõpilasele, praktiseerivale juristile kui ka õigusmeistritele. /---/ Autor on metoodiliselt läbi töötanud kõik senini välja pakutud põhiseaduse aluspõhimõtete kataloogid ja pakkunud välja oma. Minu arvates on tegemist põhiseaduse aluspõhimõtete kõige põhjalikuma ja süstemaatilisema käsitlusega.


Sirp, 17. august 2012 (veebis 16. august 2012)
Aare Pilv: "Mõistmise teooria"
Peeter Toropi raamatu "Tõlge ja kultuur" (2011) arvustus

Kui lühidalt kokku võtta „Tõlke ja kultuuri” põhijoon, siis näidatakse siin, kuidas tõlge on üks põhilisi kultuurimehhanisme, nii et sisuliselt on tõlkeolukorda võimalik näha kogu kultuuri toimimismudelina. Torop on võtnud oma algse valdkonna – tõlketeooria – ning visandanud viise, kuidas saab tõlketeaduse seaduspärasused üle kanda avaramateks kultuuri kirjeldamise põhimõteteks.


Pärnu Postimees, 4. mai 2012
Silja Joon: "Raamat äratab ellu erakordsed saatused"
Aldur Vungi raamatu "Kuningamäng ärkamisajal" (2012) tutvustus
Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!