eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Meediakajastus 2013

Scando-Slavica 59:2, 2013, lk 258-260
Barbara Lönnqvist, "Jaan Kross and Russian Culture"
Sarja Acta Slavica Estonica 2. köitena ilmunud kogumiku "Jaan Kross and Russian Culture" arvustus.

The overall impression produced by the monograph is that it is a work bringing interesting new knowledge of and insights into cross-cultural and inter-ethnic relations. Even though the material treated in the study is Estonian and Russian, the analyses raise it to a more general level.Sirp, 8. november 2013
Peeter Olesk: "Ilmalugu"
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) arvustus

Ometi ei ole „Eesti kliimat” raske lugeda, sest see on kirjutatud küll ilma ilukirjandusliku lorata, ent ikkagi teadmises, et ilma suhtes ei ole inimene kunagi nii suur võhik kui näiteks Tallinna linna juhtimises väljaspool linnavalitsust. [...] Tehtud on väga suur töö, mille ostmine korralikku kodusse on investeering igaveseks.


Maaleht, 2. oktoober 2013
Rein Raudvere: "Tartus esitleti raamatut meie kliimast minevikus ja tänapäeval" (koos fotodega esitlusest)
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) esitluse ülevaade


Sirp, 5. september 2013
Marten Seppel: "Väljasurev agraarajalugu"
Tiit Rosenbergi raamatu "Künnivaod" (2013) arvustus

Vaadeldav teos ei ole [...] pühendatud mitte ainult maaelule, vaid käsitletud on ka linnaajalugu (Valga, Tartu), see annab suure panuse ka institutsioonide, õigus-, sotsiaal-, koha-, demograafilisse, ajalookirjutuse, teadus- ja kultuuriajalukku. [...] [R]aamatus esitatud kaasused ja biograafiad annavad tasakaaluka, tervikliku ja mitmepalgelise pildi Eesti XIX sajandi ja XX sajandi esimese kolmandiku ajaloost. Sellele kõigele lisab oma panuse raamatu hea illustratsioonide valik.

Maaleht, 24. august 2013
Ain Kallis: "Uus raamat Eesti kliima kohta"
Andres Tarandi, Jaak Jaaguse ja Ain Kallise raamatu "Eesti kliima minevikus ja tänapäeval" (2013) eeltutvustus


Ajalooline Ajakiri, 2013, 1 (143), lk 135–139
Kersti Lust
Aldur Vungi raamatu "Kuningamäng ärkamisaja koidikul" (2012) arvustus

A. Vunk on keerulise biograafiažanris kirjutamisega väga kenasti hakkama saanud. Kaasahaaravate lugude kirjapanekul on kasuks tulnud ka autori nõtke sulg. Kohati lausa imetlusväärse detailirohkuse kõrval leidub ka üldistavamaid järeldusi eri põlvkondade võimaluste ja valikute kohta, mis kõik aitab meil käsitletud aega paremini tunnetada.


Sirp, 15. märts 2013
Marek Strandberg: "Kildudest kokku pandud teadmised"
Intervjuu Andres Tvauriga, kes sai riigi teaduspreemia monograafia "The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia" eest


Keel ja Kirjandus, nr 1, 2013, lk 6062
Maarja Vaino: "Keegi ketrab ETIS-es"
Arne Merilai kogumiku "Vokimeister. Kriitilisi konstruktsioone 19902011" (2011) arvustus

„Vokimeister” pakub parasjagu kirjandusteaduslikku ajugümnastikat kõikidele neile, kes ei rahuldu kirjanduse lugemisel ja tõlgendamisel tekstide pealispinnaga ning keda tekst peab intrigeerima. /---/ Väljakutseid ja ka vaidluskohti jagub, kui oleks ainult süvenejaid ja vaidlejaid. Õppematerjalina – millena raamat muuhulgas käiku läheb – on vaieldamatult tegemist hariva ja mõtlemist ergutava tekstikogumikuga, mis peaks ka pragmaatilisi õppureid poeetika poole sikutama.

Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!