eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
SOODNE
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Psühholoogia
Politoloogia
Pedagoogika
Semiootika
Teatri- ja filmiteadus
Sotsioloogia
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Meediakajastus 2014

Ajalooline Ajakiri 2014, 2/3 (148/149)
Andres Andresen
Aadu Musta monograafia "Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin" arvustus

Aadu Musta raamatu lehekülgedel avaneb mastaapne ja detailideküllane panoraam uurimisülesandes kirjeldatud sündmustest ning protsessidest. Oma töö üles tähendamisel on autor kasutanud küllalt erinevaid tehnikaid. On laiade pintslilöökidega skitseeritud üldistusi, on Pieter Bruegheli täpsusega maalitud olukirjeldusi, on tähelepanuväärse aredusega joonistatud mikrotasandi käsitlusi. [...] Seda raamatut on väga huvitav lugeda. Oma osa on siin muuhulgas autori seoste loomise oskusel, aga ka keelekasutusel ja arvukatel teksti põimitud isiklikel tähelepanekutel, mis ei ole meie akadeemilises ajalookirjutuses just tavapärane. Kiidusõnu väärivad raamatu illustratsioonid, sealhulgas arvukad fotod 19. sajandi lõpu- ja 20. sajandi algupoolest, mis on kogutud paljudest erinevatest arhiividest ja erialakirjanduse väljaannetest. Raamatu kõige suurem teaduslik väärtus seisneb arhiiviallikatele tuginevas laiahaardelises kirjelduses eestlastest sunnitööliste ja sundasunike saatusest tsaariaegses Siberis. [...] Aadu Must on oma monograafiaga ladunud tugeva vundamendi meie ajalooteaduse ühele olulisele uurimisvaldkonnale.

Sirp, 18. juuli 2014
Jaan Kangilaski, "Fregest, saateks „Aritmeetika alustele”"
Gottlob Frege "Aritmeetika aluste" tutvustus


Sirp, 11. juuli 2014
Kristo Siig, "Eesti Rooma langusest viikingite rahunemiseni"
Andres Tvauri monograafia "Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis" arvustus


Journal of Baltic Studies 1-2, 2014, mai 2014
Christian Nestler, "The Curving Mirror of Time"
Raamatu "The Curving Mirror of Time" (ed. Halliki Harro-Loit & Katrin Kello) arvustus

"[T]he book approaches a well-known topic by a less traveled path. Through this it sheds light on Estonian history and its contemporary reception, and showcases useful research tools for further studies."

European Journal of Communication 29(2), 2014, 254-256, aprill 2014
Veronika Kalmus, "Being a Young Citizen in Estonia: An Exploration of Young People's Civic and Media Experiences"
Retsensioon Anne Kauna raamatule "Being a Young Citizen in Estonia: An Exploration of Young People's Civic and Media Experiences", mis ilmus 2013. aastal esimese köitena TÜ Kirjastuse uues raamatusarjas "Politics and Society in the Baltic Sea Region".

"[Kaun] has selectively and elegantly combined methodological tools and categories provided by narrative analysis and discourse theory, presenting the results of her analysis in a well-readable story... In sum, this book lays out an empirically well-illustrated and theoretically cemented mosaic of specific civic experiences of contemporary young people, presented in the form of an engaging story."

European Journal of Communication 2014, 29 (1), veebruar 2014
Raamatu "The Curving Mirror of Time" (ed. Halliki Harro-Loit & Katrin Kello) lühiarvustus

"... this is a well-researched and solidly supported collection. It will help increase attention to relations between time and media technologies, media texts and processes of media reception."

Tartu Postimees, 18. märts 2014
"Aasta parim kõrgkooliõpik on «Inimese anatoomia»"
2013. aasta parimaks kõrgkooliõpikuks tunnistati Tartu ülikooli Kirjastuse välja antud Arne Lepa "Inimese anatoomia". Parima õpiku valisid välja riikliku programmi "Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017" eksperdikomisjonid ja programmi juhtkomitee. Õpik on valminud eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi toetusel.

Konkurssi parima eestikeelse kõrgkooliõpiku väljaselgitamiseks korraldatakse haridusministeeriumi eestvõtmisel 2010. aastast, selle eesmärk on tunnustada eesti teaduskeele arendamist ning eestikeelse terminoloogia rakendamist. Varem on Tartu Ülikooli Kirjastuse õpikutest selle auhinna pälvinud Ain Raali "Farmakognoosia" (2010) ning Toivo Järvise "Veterinaarparasitoloogia" (2011).


13. märts 2014
Katre Talviste käsitlus "Luuletusi loomadest" võitis Eesti Kultuurkapitali 2013. aasta artikliauhinna, palju õnne autorile! Käsitlus on ilmunud raamatus "Laulmine iseendast ja teistest. Mõtteid tõlkivatest luuletajatest", mis ilmus 2013. aastal Tartu Ülikooli Kirjastuse sarjas "Kaasaegne mõte".

Universitas Tartuensis, 2/2014
Diana Tomingas, "«Mitut usku Eesti III» – uue vaimsuse eri"

Soovitan seda kogumikku soojalt igale religiooniuurijale, sotsioloogile, folkloristile, miks mitte ka majandusteadlasele või keeleuurijale. Mõtlemisainet ja avastamist jätkub siin kõigile. Samuti on see värskendav lugemine artiklite kõrval, mis kuulutavad juba 20 aastat eestlaste lõplikku sekulariseerumist ning religiooni perifeeriasse langemist.
 

Material World blogi, 24. jaanuar 2014
Emily Brennan, "Things in Culture, Culture in Things"
Raamatu "Things in Culture, Culture in Things" (ed. Anu Kannike, Patrick Laviolette, 2013) arvustus

"There are some fascinating chapters here. The content is extremely varied and shows the complexities inherent in interdisciplinary material culture. Whilst it is difficult to find continuity in the volume this is not surprising and perhaps less problematic if one considers it as a diverse posthumous collection of work rather than one which is meant to work together. The occasionally eccentric content of the book is amusing in the narrative context in which the volume is set."
 

Tartu Postimees, 8. jaanuar 2014
Raimu Hanson, "Ilmus raamat liivi kirjakeelest"
Valts Ernštreitsi raamatu "Liivi kirjakeel" lühitutvustus
 

Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info