eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
SOODNE
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Pedagoogika
Politoloogia
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Varia
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Piibel kontekstis

Piibel kontekstis on uus raamatusari, mille eesmärgiks on tuua eesti lugejani Vana ja Uue Testamendi raamatute ning nendega kõige lähemalt seotud kirjanduse (apokrüüfid, pseudepigraafid ja Qumrani kirjutised) tekstikriitilised esma- ja uustõlkeid ning pakkuda nende juurde nüüdisaegset kriitilist teaduslikku kommentaariumi.

Iga köide sisaldab umbes kümnendiku mahus sissejuhatust (vastava raamatu sisu, ülesehitus, ajalooline ja religioosne kontekst, teoloogiline sõnum, tekkelugu, uurimislugu, kirjanduse nimekiri), tõlget (joonealuste tekstikriitiliste märkustega) ning kommentaariumi (umbes kaks korda suuremas mahus kui tõlge). Kõik köited läbivad eelretsenseerimise.

Toimetajad: Urmas Nõmmik (peatoimetaja), Ain Riistan, Amar Annus

Toimetuskolleegium: Kalle Kasemaa (Tartu), Juha Pakkala (Helsinki), Kristiina Ross (Tallinn), Randar Tasmuth (Tallinn), Lauri Thurén (Joensuu)

Sarjas ilmunud raamatud


1. Iiobi raamat. Tõlkinud ja kommenteerinud Urmas Nõmmik. 2013. 294 lk. ISBN 978-9949-32-422-4.

Sarja esimene köide sisaldab Iiobi raamatu uustõlget ja kommentaari. Iiobi raamatu eksistentsiaalne ja teoloogiline sügavus ning mõju teoloogia ajaloole ja maailma kultuurile on väga suured. Iiobi raamatu lugemine ei jäta kunagi külmaks. See puudutab igaühte meist, sest kannatus ning eksistentsiaalne küsimus "miks?" ei lähe meist kellestki mööda. Raamatu erinevate kõnelejate häältest kokku sulanduv ning poeetiliselt pretensioonikas sümfoonia teeb Iiobi raamatust ühe maailmakirjanduse tähtteose.
 
2. Mišnatraktaat "Sabat". Tõlkinud ja kommenteerinud Kalle Kasemaa. 2015. 152 lk. ISBN 978-9949-32-767-6.

Sarja teine köide pakub lugejale sissevaadet juudi usuliste seaduste kesksesse kogumikku Mišnasse. Selle teise osa esimene traktaat „Sabat” tegeleb judaismi jaoks olemuslikult tähtsa sabatipäeva erilisuse ja kombestikuga. Näeme, kuidas tõlgendatakse Vana Testamendi käske ja keelde, kuidas sünteesitakse autoriteetsete rabide õpetuslikke lahkarvamusi ning kohandatakse sabatiseadusi erinevate aegade ja oludega. Mišnatraktaat "Sabat" on judaismi jaoks põhjapanev, aga ka usundilooliselt tähelepanuväärne tekst, sest see aitab mõista nii juudi usundi kujunemist kui ka mitme Uue Testamendi kirjakoha tausta.
 

 

ISSN 2346-5603
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info