eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Psühholoogia

0
Kognitiivne psühholoogia karistusõiguslikus kontekstis
Autor
Talis Bachmann
Keel
eesti
Kirjastus
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta
2023
Lehekülgi
244 lk
Formaat
140x240 mm
Märkus
kõvakaaneline
ISBN
ISBN 978-9916-27-143-8
Raamatu hind
17,00 €
Lisainfo
Tipptasemel teadusega riikides on viimastel kümnenditel jõudsalt arenenud eksperimentaalse kognitiivpsühholoogia eriteadmiste kasutamine õigusmenetluses. Nii õiguspärane kui ka õigusnorme rikkuv käitumine tuleneb käituja vaimsetest protsessidest, mis paraku on otsesele vaatlusele allumatud ja mille kohta saab teha vaid kaudseid järeldusi. Nende järelduste usaldusväärsus kandub üle õigusemõistmise kvaliteeti. Vaatamata seadustekstide põhjalikkusele ja loogilisele ülesehitusele tuleb menetlustes alatasa ette olukordi, kus õiglane otsustamine sõltub suurel määral sellest, kuivõrd hästi on osatud hinnata tunnistajate, kannatanute, süüdistatavate, politseinike jt ütluste tõelevastavust ning käitumuslike otsuste peidetud tagamaid. Seadustekst paraku ei sisalda „võluvitsu“ nende olukordade vaieldamatult õigeks lahendamiseks. Vältimaks kohtupraaki, on mõistlik otsida abi teaduspõhistest eriteadmistest vaimsete protsesside kohta. Selle raamatu sisuks ongi nende eriteadmiste vahendamine, toetamaks õigusteaduse ja psühholoogia magistri- ja doktoriõpet ning karistusõigusega seonduvat juristide tööd.

Peamised teemad: vaimse informatsioonitöötluse süsteem õigusmenetluses ette tulevate küsimuste valguses; ütluste usaldusväärsus; taju ja mälu usaldusväärsus ja selle mõõtmine; enesekindlus ja sisendatavus; ülekuulamise psühholoogia; valetamise psühholoogilised mehhanismid ja vale avastamine; hinnangute ja otsuste mehhanismid; enesekontrolli mehhanismid; välimuse mõju isiksusele antavatele hinnangutele.

Raamat seostab psühholoogia eriteadmisi vastavate seadusesätetega ning illustreerib teksti piltide ja joonistega. Peatükkide lõpus on teadmiste omandamist kergendavad tuumküsimused.
Kogus:
Lisa ostukorvi
Info ja teenindus
UUS VEEBIPOOD!