eesti
english
Kontakt | Kirjastamine | Teenused | KKK | Meedia | OA | Andmebaasid | Liikmelisus | Ajalugu
Otsing
Laiendatud otsing
  Ostukorv
Ajakirjad
Sarjad
Ajalugu ja arheoloogia
Arstiteadus
Esseistika
Etnoloogia ja folkloristika
Filosoofia
Ilukirjandus
Keele- ja kirjandusteadus
Keeleõpe
Kehakultuur
Kultuuriuuringud
Kunstiteadus
Loodusteadused
Majandus
Matemaatika
Meedia
Politoloogia
Pedagoogika
Psühholoogia
Semiootika
Sotsioloogia
Teatri- ja filmiteadus
Teoloogia ja religiooniuuringud
Õigusteadus
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjad
E-raamatud


Uudised

 

Tartu Ülikooli Kirjastuse uus aadress

Alates 5. augustist 2013 on Tartu Ülikooli Kirjastuse uus aadress W. Struve 1, Tartu 50091. Kirjastus asub Tartu Ülikooli raamatukogu hoones, sissepääsuga Akadeemia tänava poolt, ruumid 222–225.

E-posti aadressid ja telefonid ei muutunud.

 Tartu Ülikooli Kirjastuse raamatud lisati Thomson Reutersi andmebaasidesse


Alates 2013. aasta juulist on mitmed Tartu Ülikooli Kirjastuses väljaantud raamatud ja teadusartiklite kogumikud kaasatud Thomson Reutersi andmebaasidesse Conference Proceedings Citation Index (CPCI) või Book Citation Index (BkCI).

Thomson Reuters hindas kirjastuse poolt esitatud näidispaketti, mis hõlmas kümme monograafiat ja artiklikogumikku, ning tunnistas need kõik sobilikuks andmebaasidesse kaasamiseks. Hetkeseisuga hõlmab see ainult võõrkeelseid raamatuid, ent välistatud pole ka eestikeelsete väljaannete kaasamine.

Juba praegu kehtivate kriteeriumide alusel saavad CPCIs indekseeritud kogumikes ilmunud artiklid Eesti teaduse infosüsteemi ETIS kategooria 3.1. Niisiis kehtib see nüüdsest ka TÜ Kirjastuse poolt avaldatud artiklikogumike kohta, mis vastavad andmebaasi nõuetele. Täpsem loetelu vastavatest väljaannetest on avaldatud TÜ Kirjastuse kodulehel, sest kõik väljaanded läbivad Thomson Reutersi hindamisprotseduuri. 

Loe ka: 
TÜ kirjastuse raamatud lisati Thomson Reutersi andmebaasidesse, TÜ pressiteade, 7. juuli 2013
Ülikooli kirjastus trügis tippu, Tartu Postimees, 10. juuli 2013Akadeemiline kirjastamine avatud maailmas


Neljapäeval, 25. oktoobril 2012 kl 10.00-14.00 korraldab Tartu Ülikooli Kirjastus koostöös Tartu Ülikooli Raamatukoguga paneeldiskussiooniga seminari „Akadeemiline kirjastamine avatud maailmas“. Seminar toimub TÜ Raamatukogu konverentsisaalis.

Seminari eesmärgiks on tutvustada TÜ Kirjastuse uut kirjastamispoliitikat, anda ülevaade avatud juurdepääsuga publitseerimismudelitest, tutvustada rahvusvahelist praktikat ja raamatukogu poolt pakutavaid publitseerimise platvorme ning käsitleda autoriõiguste ja vaba kasutuse litsentsidega seotud küsimusi. 

Peaesinejaks on Eelco Ferwerda (OAPEN Foundation, Holland), ettekannetega esinevad veel Martin Hallik, Jaan Ross, Eva Piirimäe, Ivo Volt, Aleksei Kelli, Merit Burenkov ja Heiki Epner.

Kõik huvilised on oodatud!

Täpsem programm ja registreerumine: www.utlib.ee/openaccess

Ürituse salvestus: http://uttv.ee/naita?id=15023

Ürituse ülevaade ajalehes Sirp
 16.03.2012:  15. märtsil tehti Teaduste Akadeemia saalis vahekokkuvõte eestikeelsete kõrgkooliõpikute projektist.
Möödunud aasta kaunimateks raamatuteks hinnati TÜ Kirjastuse väljaanne, prof Toivo Järvise „Veterinaarparasitoloogia“ ja TTÜ kirjastuselt ilmunud prof Enno Reinsalu  „Eesti mäendus“.
Mõlemate õpikute autoreid tänati ministri tänukirja ja rahalise preemiaga, mille andsid üle TA asepresident akad Jüri Engelbrecht, HTM esindaja Jüri Valge ja SA Archimedes esindaja Asse sild.
Kokku on SA Archimedes juhitava projekti raames ilmunud praeguseks 9 õpikut, neist 4 TÜ Kirjastuses.
 


______________________________________________________________________


12.03.2012: TÜ Kirjastuse uus kirjastamispoliitika ning kirjastamistoetuste taotlusvoor 2012
Sel aastal muutub oluliselt Tartu Ülikooli Kirjastuse kirjastamispoliitika. Muutuste eesmärgiks on kujundada kirjastus rahvusvaheliseks ja Eesti teadusmaastikul juhtivaks, kõrge prestiižiga teaduskirjastuseks. Alates 1. maist 2012 peavad kõik Tartu Ülikooli Kirjastuse kaubamärgi all ilmuvad väljaanded vastama kirjastuse kvaliteedikriteeriumidele ning läbima kirjastuse korraldatava eelretsenseerimise. Väljaandeile, mis TÜ kvaliteedikriteeriumidele ei vasta või mida ei ole nõuetekohaselt eelretsenseeritud, võib kirjastus jätkata kirjastamisteenuse osutamist, kuid seda ilma TÜ Kirjastuse kaubamärgi kasutamiseta.

Ühtlasi kuulutab Tartu Ülikool välja konkursi kirjastamistoetuste taotlemiseks. Toetatakse:
1) ülikooli nime all (sh eriti TÜ Kirjastuses) kirjastatavaid ajakirju, millel on kõrge mõjufaktor ja olemasolev või kavandatav avatud juurdepääs kõigile kasutajatele (Open Access);
2) kõrgel teaduslikul tasemel monograafiate ning siduskogumike (sh eelistatult raamatusarjade) kirjastamist TÜ Kirjastuses;
3) eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamist ning kirjastamist õppeainetes, kus eestikeelsed õpikud puuduvad (esmajärjekorras bakalaureuseõppe alusainetes).

Kirjastamistoetuste taotlemiseks on kaks tähtaega:
10. aprill 2012 – ajakirjad ja kõrgkooliõpikud;
10. mai 2012 – TÜ Kirjastuse monograafiate ja siduskogumike sarjad ning üksikteosed.

Toetuse taotlemiseks tuleb koostada kavand ja täita taotlusvorm ning saata need oma valdkonna kirjastamiskomisjoni esimehele (vt täpsemaid juhiseid siseveebist). Toetused määrab TÜ kirjastamiskolleegium esitatud kavandite põhjal. Toetatakse küljendamist, keelekorrektuuri, kujundamist, tõlkimist, raamatusarja või üksikteoste puhul ka eelretsenseerimist. Kaasfinantseerimine muudest allikatest on sealjuures kindlasti endiselt vajalik. Üksikteoste, raamatusarjade ning kõrgkooliõpikute puhul makstakse toetus välja kuni kolmes järgus: eelretsenseerimiseks saavad toetust kõik formaalsetele nõuetele vastavad käsikirja ettepanekud ning valmis käsikirjad, viimaste väljaandmistoetus sõltub eelretsenseerimise positiivsest otsusest. Toetus makstakse välja kulupõhiselt.

Täpsem info TÜ siseveebis: https://siseveeb.ut.ee/kirjastamistoetus

                                    ____________________________________________________________
                       

27.01.2012: Esitlesime raamatut "Metsamajanduse alused"

25. jaanuaril esitlesime EMÜ raamatukogus kõrgkooliõpikut "Metsamajanduse alused". 20 autori koostatud, 880 lk raamat ilmus SA Archimedes, HTM, RMK ja EMÜ toetusel. Nädal tagasi müüki jõudnud raamat on leidnud elavat vastukaja. Kuni sõbrapäevani on igale loodushuvilisele mõeldud raamatut võimalik osta soodushinnaga meie e-poest.
                                 ________________________________________________________________________


21.12.2011:
  Meie e-poest raamatuid ostnute vahel loositud e-jalgratta võitis Anu Masso. Palju õnne!
 

                                 ________________________________________________________________________


09.12.2011: TÜ Kirjastus kuulub Eesti 10 edukaima raamatukirjastuse hulka.
Ajalehes Äripäev avaldatud edukamate kirjastuste edetabelis on TÜ Kirjastus 2010. a majandustulemuste põhjal Eesti 10 parima raamatukirjastuse seas. Meist edukamad on Eesti mõistes sellised suurkirjastused nagu nt Varrak, TEA ning õpikukirjastused Koolibri ja Avita kaubamärki omav AS BIT.
Kuna Eesti teiste kõrgkoolide kirjastused ei ole omaette juriidilised isikud, siis nende andmed eelnimetatud tabelis ka puuduvad. 
Väljaannete arvult on TÜ Kirjastus viimaste aastate ligi 200 nimetusega Eesti kirjastuste esiviisikus.

                                   ________________________________________________________________________


30.11.2011: Tartu Ülikooli Kirjastuse ajalugu tutvustav näitus nüüd Pärnu Kontserdimaja fuajees!
Tartu Ülikooli seob Pärnuga lisaks kolledžile ka kaugem ajalugu. Nimelt kolis Tartu Ülikool 1699. a sõjakeerises Pärnusse. Kuni 1710. a-ni tegutses Pärnus ka tänase kirjastuse eelkäija, ülikooli trükikoda, kust selle seadmed koliti edasi Stockholmi.
Näitus jääb Pärnus avatuks jaanuari keskpaigani.
 


________________________________________________________________________
 

18.11.2011: Meie suurmüügil TÜ raamatupoes on kõige menukamad semiootika-alased raamatud.
Ostjate lemmikuks on sarja "Heuremata" viienda äljaandena ilmunud Peeter Toropi "Tõlge ja kultuur", millele järgneb "Avatud Eesti Raamatu" sarjast Juri Lotmani "Kultuuritüpoloogiast".  Kolmandal kohal  on TÜ õppejõudude koostatud, kevadel ilmunud "Intelligentsuse psühholoogia", mis on saadaval ka e-raamatuna.
TÜ Kirjastuse soodushindadega raamatute suurmüük kestab TÜ raamatupoes novembri lõpuni.
 

                                __________________________________________________________________________


31.10.2011: TÜ Kirjastuse raamatud ainult novembris ja ainult TÜ raamatupoes -20%!

_________________________________________________________________________

 

23.09.2011:   Vanemuise kontserdimaja fuajees avatud näitusel „Tinatrükist e-raamatuni“ on võimalik tutvuda ülikooli kirjastuse ajalooga.

Arvukad stendid ja vitriinid annavad põgusa ülevaate Eesti esimese trükikoja ajaloost läbi erinevate riigikordade, väljaannete ja trükitehnoloogiate tinatrükist kuni e-raamatute ja digitaaltehnoloogiani.

Näitus jääb Tartus avatuks kuni 28. novembrini, seejärel kolib see Pärnusse ja Talllinna.  

 

 

 


                                  _________________________________________________________________________                   16.09.2011:  15. septembril esitlesime Eesti Maaülikooli professori Toivo Järvise koostatud kõrgkooliõpikut Veterinaarparasitoloogia.

Kuuest köitest koosnev 760-lk rikkalikult illustreeritud raamatus antakse ülevaade nüüdisaegsetest teadmistest veterinaarparasitoloogia valdkonnas.

Õpik on mõeldud eelkõige veterinaarmeditsiini eriala üliõpilastele ja loomaarstidele, kuid on heaks käsiraamatuks ka
loomakasvatajatele, arstidele, bioloogidele ja kõigile loomaomanikele.

Õpik koosneb järgnevatest osadest: 1) Üldosa; 2) Diagnoosimine ja tõrje; 3) Algloomtõved; 4) Lameusstõved;  5) Ümarusstõved, kidakärssusstõved, kaanid, keelussid; 6) Lest- ja putuktõved.

Õpiku ilmumist toetas kõrgkooliõpikute programmi raames SA Archimedes. Raamat on müügil suuremates raamatupoodides, kirjastusest saab seda osta nii ühekaupa kui komplektina.
 

 

 

 ______________________________________________________________________

09.09.2011:  Loosime kirjastuse e-poe ostjate vahel 20.detsembril välja mugava elektrijalgratta!

______________________________________________________________________

 
01.09.2011:  Meie esimene uudis ongi see, mida praegu vaatad -- TÜ Kirjastuse uuenenud veeb. Lisaks kirjastuse üldisele infole saad nüüd siit otse osta raamatuid. Suurem muudatus seisneb ka Tartu Ülikooli doktoritööde ülevaatlikkuses – vastava lingi alt pääsed vaatama kõiki viimastel aastatel ilmunud doktoritöid. Kuna vastava andmebaasi sisestamine on töömahuks, saab Sulle tervikpilt nähtavaks septembrikuu jooksul.

Kõik ettepanekud veebi kasutajasõbralikkuse suurendamiseks on oodatud.
Info ja teenindus
Müügitingimused
Privaatsuspoliitika
NB! Oluline info